PF Computer Technology
informatyka śledcza | outsourcing IT 

PF Computer Technology
  mgr inż. informatyki
  Piotr Fęglerski
  wpisany na listę biegłych sądowych z dziedziny
  informatyki przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu i Wrocławiu
  64-030 Śmigiel
  ul. Matejki 8
  NIP: 698-170-97-92
  Telefon: +48 609 602 634
  BDO: 000112804